Natuurinclusieve landbouw

Consumenten vragen in toenemende mate om verantwoord geproduceerd voedsel. Duurzame en natuurinclusieve aanpassingen – beginnend bij de bodem die met respect wordt behandeld en minder wordt belast – zijn noodzakelijk om op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Dit is een omslag die vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen vanuit de hele maatschappij.

Ook neemt in toenemende mate de biodiversiteit af, waar wij als maatschappij iets aan moeten doen. Zeker gezien de schrikbarende wetenschappelijke rapporten over de achteruitgang van insecten (vooral bijen en andere bestuivende insecten). Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van onderzoeken van de WUR en het Louis Bolk Instituut, met als belangrijke conclusie: natuur en landbouw dienen elkaar weer te versterken. Dit vraagt om meer natuurinclusieve  landbouw.

Nationaal Groenfonds kan u helpen met financiering van:

  • Projecten die een bijdrage leveren aan natuurinclusieve en/of duurzame landbouw voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en het sluiten van ecologische kringlopen.
  • Het verduurzamen van uw bedrijfsvoering om (ecologische) kringlopen te sluiten.
  • Alternatieve vernieuwde technieken om genoemde doelen te bereiken.
  • (voor-) financieren van grondaankopen, natuurinclusief verkavelen en subsidies (zoals de functieveranderingsbijdrage), bedrijfsverplaatsingen.
  • Projecten voor biodiversiteitsverbetering (o.a. door toepassing Biodiversiteitsmonitor).

Agrariërs zijn als grootgrondgebruiker essentieel bij deze maatschappelijk opgaven om het herstel van de bodem en behoud van de biodiversiteit in Nederland te bereiken. Nationaal Groenfonds zet zijn kennis, kapitaal en netwerk in om deze verduurzaming in de agrofoodsector mogelijk te maken. Daarbij werkt het Groenfonds zo mogelijk nauw namen met de huisbankiers om de benodigde financiering te kunnen leveren.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Nationaal Groenfonds voor natuurinclusieve en duurzame landbouw, neem dan contact op met Dick Boddeus via 06 51 67 64 45 of Jac. Meter via 06 53 59 21 93.

Gerelateerd nieuws
Bekijk onze financieringen

Nationaal Groenfonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Bekijk onze mogelijkheden.

Boerderij Eyckenstein

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Herinrichting Hunzedal

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

The Cranberry Company

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten