Projecten

Nationaal Groenfonds is bij veel projecten betrokken die zorgen voor een betere groene leefomgeving. Hier vindt u enkele voorbeelden.

Urban mining - zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

AlgaSpring

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Biogas Leeuwarden

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Bio-energiecentrale Ede

Op naar een stad zonder fossiele energie.

Marker Wadden

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Herinrichting Hunzedal

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.